BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 03.02.2011r.

OŚR. 7624-17/10/11

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 19 stycznia 2011r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 7624-17/10/11 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory do 50 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po budowie do 60 DJP, budowie płyty obornikowej do 230m2, zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 100m3, wiaty na magazyn pasz na działce nr ewidencyjny 125 położonej w miejscowości Jurzec Włościański, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 4 lut 2011 09:42
Data opublikowania: piątek, 4 lut 2011 09:45
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:04
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1923 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.