BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Ścieków, znajdująca się na ulicy Ogrodowej w Stawiskach, została oddana do użytku 1993 roku.

Oczyszczalnia obsługuje obiekty znajdujące się na terenie miasta Stawiski oraz przyjmuje na punkcie zlewnym ścieki dowożone, które są dostarczane przez ZGKiM w Stawiskach .Na oczyszczalnię ścieków odprowadzane są głównie ścieki socjalno-bytowe.

Istniejąca oczyszczalnia składa się z nast. urządzeń:

1. 2 komory krat – odbierają ścieki z dwóch przepompowni i dokonują wstępnego oczyszczania z części pływających o średnicy pow. 0,5 cm .

2. Komora rozprężna – odbiera ścieki z dwóch komór krat i łączy je w jeden ciąg technologiczny .

3. Punkt zlewny – odbiera ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi .

4. Piaskownik radialny (wirowy) – oczyszcza ścieki z części ciężkich i piasku .

5. Komora wyrównawcza (Ekoblok 120) – gromadzi ścieki, a następnie za pomocą pompy odprowadza ścieki do komory deostacji.

6. Komora defostacji – jest komorą beztlenową. W komorze zamontowane jest mieszadło poziome, które miesza ścieki zapobiegając powstawaniu kłaczków.

7. Komora nitryfikacji – dopływają do niej ścieki grawitacyjne z komory defostacji. W komorze tej zamontowane są urządzenia natleniające. Każde urządzenie posiada oddzielne sterowanie, a ilość uruchamianych urządzeń jest uzależniona od ilości tlenu w ściekach

8. Ekoblok 500 – dopływają do niego ścieki grawitacyjnie z komory nitryfikacji . W skład ekoblok 500 wchodzą : komora napowietrzania oraz osadnik wtórny dwukomorowy.

9. Przepływomierz elektromagnetyczny typ MPP 04 – ścieki oczyszczane z ekoblok 500 odprowadzane są poprzez rynienki grzebieniowe do studzienki kontrolnej z której wpływają do urządzenia pomiarowego .Urządzenie pomiarowe na bieżąco rejestruje ilość odprowadzanych ścieków do odbiornika.

10. Stawy hydrobotaniczne - na oczyszczalni eksploatowane są dwa stawy hydrobotaniczne. Ścieki oczyszczane do stawów trafiają z urządzenia pomiarowego, a nast. do rowu melioracyjnego.

11. Laguna trzcinowa – na oczyszczalni eksploatowane są dwie laguny. Okres eksploatacji bez dokonania usuwania osadu przewidziany jest na około 10 lat . Laguny eksploatowane są w okresie wiosenno – letnio – jesiennym przy temperaturach dodatnich.

12. 4 poletka osadowe – eksploatowane w okresie zimowym . Odcinek z poletek grawitacyjnie odprowadzany jest do zbiornika retencyjnego . Poletka oczyszczane są z suchego osadu jeden raz w roku .

13. Kompostownik – służy do magazynowania oraz przerobu osadu z poletek osadowych.

ADMINISTROWANE WODOCIĄGI ZBIORCZE

Wodociąg grupowy Sokoły
MIEJSCOWOŚĆ
ILOŚĆ OSÓB
DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY
Miesiołki
14
295 mb
Lisy
7
230 mb
Żelazki
6
200 mb
Mieczki
17
554 mb
Rostki
30
836 mb
Cwaliny
10
334 mb
Jurzec Szlachecki
25
755 mb
Cedry
19
612 mb
Jurzec Włościański
40
835 mb+69 mb/fi 50/
Rogale
18
504 mb
Dzięgiele
23
599 mb
Kuczyny
4
74 mb
Michny
13
387 mb
Romany
37
1.217 mb
Ramoty
17
383 mb
Zabiele
14
429 mb
Tafiły
8
266 mb

Wodociąg grupowy Karwowo
MIEJSCOWOŚĆ
ILOŚĆ OSÓB
DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZY
Budy Poryckie
14
294 mb
Budy Stawiskie
33
918 mb
Poryte Włościańskie
47
1.495 mb
Poryte Szlacheckie
42
966 mb
Dzierzbia
49
1.158 mb
Zaborowo
8
Ignacewo
8
162 mb
Hipolitewo
10
226 mb
Wilczewo
18
426 mb
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 11:44
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 11:45
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2015 11:36
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 5951 razy