BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność zakładu

W zakresie zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi:


  • Zakład administruje 57 lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy oraz wykonuje bieżące naprawy w ramach środków pochodzących z czynszów.

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej:


  • Dostarcza wodę do użytkowników oraz odbiera ścieki,

  • Prowadzi prace remontowe i konserwacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • Świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników,

W zakresie zagospodarowania stałych odpadów komunalnych:


  • W każdy piątek zakład odbiera nieczystości stałe z posesji komunalnych oraz prywatnych (oprócz: odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, przemysłowej i budowlanej),

  • Utrzymuje miejskie wysypisko śmieci,

  • Wywóz nieczystości stałych - pojemniki 120 i 1100 litrów,

W zakresie utrzymania dróg gminnych:


  • Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg gminnych ciągów komunikacyjnych realizowane jest na podstawie zleceń Burmistrza Stawisk,
Data powstania: piątek, 3 gru 2004 11:41
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2015 11:36
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 4037 razy