BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 2011-01-03

 

OŚR. 7624-14/10

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 20 grudnia 2010r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR. 7624-14/10 
o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego o 22,2 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie
do 76 DJP) na działce nr ewid. 26/1 położonej w miejscowości Karwowo, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

                                                                                                     

 

                                                                                                          BURMISTRZ  STAWISK

                                                                                                           Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 4 sty 2011 14:42
Data opublikowania: wtorek, 4 sty 2011 14:42
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:02
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2113 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.