BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

 

 

 

                                                                                   Stawiski, dnia  2011-01-03

 

 

BI. 7331-53/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

                     W związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu  31 grudnia  2010 r  została wydana  dla POKOMTEL S.A. z siedzibą przy
ul. Postępu 3,02-676 Warszawa, reprezentowanej przez  pełnomocnika Pana Pawła Aleksandrowicza – adres do korespondencji ul. Tęczowa 1,15-365 Białystok decyzja  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-53/09/10  z dnia 31 grudnia  2010r na inwestycję polegającą
na  budowie stacji bazowej PLUS GSM nr BT 1 1950 (ozn. POLKOMTEL: Stawiski), w tym:

-     stalowej wieży kratowej o wysokości 50,5 m n.p.t.,

-     systemu antenowego składającego się z:

-     trzech anten sektorowych Kathrein 742 266 (system 900 / 1800),
w sektorach o azymutach 120
°, 240° i 340°,

-     trzech anten sektorowych Kathrein  800 10505 (system 2100),
w sektorach o azymutach 120
°, 240° i 340°,

-     pięciu anten punktu dostępowego do szerokopasmowego Internetu (WiFi i WiMax)
w sektorach o azymutach 356
°, 95°, 187°, 80° i 291°

-     (dopuszcza się zastosowanie anten innych producentów pod warunkiem zachowania tych samych parametrów),

-     kontenera typu MID-SIZE mieszczących urządzenia nadawczo   

-     odbiorcze,

-     instalacji antenowej,

-     przyłącza elektroenergetycznego,

-     ogrodzenia stacji,

na terenie obejmującym część działki nr 692, położonym w Stawiskach przy
ul. Cedrowskiej 13;

     Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13
w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

         Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Stawisk

 

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2011 13:26
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2011 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 10:01
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1964 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.