BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (13 grudnia)

Stawiski, dnia 08 grudnia  2010r.

RM 0063 – 3/1/10

 

Z A W I A D O M I E N I E


Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniu 13 grudnia 2010r. godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach – sala konferencyjna.

Temat posiedzenia: Analiza projektów uchwał:

1)      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2)      Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3)      Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

4)      Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiski na 2010 rok.

5)      Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2011 – 2019.

6)      Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stawiski na rok 2011.

 

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Stefan Chmielewski

Data powstania: czwartek, 9 gru 2010 09:36
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2010 10:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 kwi 2011 14:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2197 razy