BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

Burmistrz Stawisk stosownie do art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2003r, Nr80,poz.717z późn. zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach nr LXX/272/10  z dnia 10 listopada 2010r zawiadamia  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Stawiski przyjętego Uchwałą nr 185/XXXVII/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2002rr w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację farm wiatrakowych.

Zainteresowani mogą zgłaszać w terminie 30 dni od daty ogłoszenia, wnioski na piśmie  w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 ,18-520 Stawiski.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 7 gru 2010 12:08
Data opublikowania: środa, 8 gru 2010 10:31
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:59
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3225 razy