BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 23 listopada 2010r.

 

BI.7331-56/10

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku  z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 22 listopada 2010r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie miasta Stawiski obejmującej część działek nr 891/3,889,888/1.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30-15;45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: czwartek, 25 lis 2010 11:26
Data opublikowania: czwartek, 25 lis 2010 11:27
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3061 razy