BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 2010-11-19

 

 

BI. 7331 - 50/10

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 19 listopada 2010r została wydana dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-50/10 z dnia 19 listopada 2010r na inwestycję polegającą na przebudowie przepustu w m. Stawiski na drodze krajowej nr 61 odc. Łomża-Stawiski, w km 177+931, na terenie obejmującym część działki nr 277 położonym w m. Stawiski.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2010 09:47
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2010 09:51
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:58
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2367 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.