BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 10 listopada 2010 roku

RM. 0052 – 70/10

………………………………………..

………………………………………...

…………………………………………

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję LXX  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 10 listopada 2010r.(środa)
na godz.13 30.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15
– Sala Konferencyjna.

Proponowany porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LXIX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.10.2010r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

6.    Wolne wnioski i informacje.

7.    Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się
dnia 9 listopada 2010r.(wtorek) o godz.1300 pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Barbara Rzadka

 

Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:13
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 gru 2010 12:06
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1912 razy