BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXIX Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 października 2010 roku

RM. 0052 – 69/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję  LXIX  Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień  27  października 2010r.(środa) na godz.13 30.

Sesja  Rady Miejskiej odbędzie się  w Urzędzie Miejskim  w Stawiskach  Plac Wolności 13/15 – Sala Konferencyjna.

Proponowany  porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 1 października 2010r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

      5.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

      6.   Wolne wnioski i informacje.

      7.  Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się dnia 25 października 2010r.(poniedziałek) o godz.1430  pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2010 11:54
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2010 12:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 gru 2010 12:06
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1856 razy