BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia  2010-10-05

 

BI. 7331-23/10

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

W związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 05 października  2010 r  została wydana  dla P4 Sp.zo.o z siedzibą przy ul. Taśmowej 7,02-677 Warszawa decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-23/10  z dnia 05 października 2010r na inwestycję polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KLN 4410 B  na terenie obejmującym część działki nr 905/6 położonej w m. Stawiski (stacja paliw).

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 5 paź 2010 14:47
Data opublikowania: wtorek, 5 paź 2010 14:50
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2011 09:58
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2899 razy