BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 01 października 2010 roku

Stawiski, dn. 23 września 2010r.

RM. 0052 – 68/10

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję  LXVIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień  01 października 2010r.(piątek) na godz.10 00.

Sesja  Rady Miejskiej odbędzie się  w Gminnym Ośrodku Kultury  w Stawiskach ul. Krótka 4.

Proponowany  porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 18 września  2010r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2010rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dotyczącego terenu położonego w południowej części miasta Stawiski na działkach nr 807,788 i 789.

7.    Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 30 września 2010r.(czwartek) o godz.1430  pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:41
Data opublikowania: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 paź 2010 08:25
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2028 razy