BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 18 września 2010 roku

Stawiski, dn. 10 września 2010r.

RM. 0052 – 67/10

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zwołuję  LXVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 18 września 2010r.(sobota) na godz.13 00.

Sesja  Rady Miejskiej odbędzie się  w Piszu Hotel Joseph Conrad Aleja Turystów 11.

 

Proponowany  porządek obrad :

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LXVI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 sierpnia 2010r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2010rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia kategorii części drogi gminnej.

7.    Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się dnia 16 września  2010r. (czwartek) o godz.1430  pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: wtorek, 14 wrz 2010 07:55
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2010 07:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 wrz 2010 07:35
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2070 razy