BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 25 sierpnia 2010 roku

Stawiski, dn. 17 sierpnia 2010r.

 

            Zwołuję LXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 25 sierpnia 2010r. (środa) na godz. 800.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2010r.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2010r.

4.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

6.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stawiski za I półrocze 2010 roku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2010 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Stawiski lub jej jednostkom podległym.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

10.  Wolne wnioski i informacje.

11.  Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się dnia 24 sierpnia 2010r. (wtorek) o godz. 900 pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: poniedziałek, 23 sie 2010 09:42
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sie 2010 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 sie 2010 08:18
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2359 razy