BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA (sierpień 2010)

Stawiski, dnia 03 sierpnia 2010r.

GN 7240 – 44/10                

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

 

1.  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

1043

525/1  526/2 

0,0485ha

0,0134 ha

Stawiski   ul. Strażacka 5

Lokal mieszkalny nr 8

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

11 422,32

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

 

2.

26739

77

0,6400ha

Mieczki Sucholaszczki

Działka – rodzaj użytków: N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym na cele rolne

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

8 000,00

jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą

 i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  15 września br. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

Data powstania: wtorek, 3 sie 2010 10:42
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2010 10:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 wrz 2010 07:44
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2840 razy