BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 15 lipca 2010 roku

Stawiski, dn. 12 lipca 2010r.

RM 0052 – 65/10

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołałam LXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 15 lipca 2010r. (czwartek) na godz. 800.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

3.Konieczność nowego sformułowania zapisów w wieloletnim planie inwestycyjnym.

4.Uaktualnienie załącznika inwestycyjnego na rok bieżący.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości na cele budowlane(części poboczy przy drogach wojewódzkich nr 647 i 648).

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: wtorek, 13 lip 2010 12:31
Data opublikowania: wtorek, 13 lip 2010 12:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 08:43
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2148 razy