BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Burmistrza Stawisk

Burmistrz Stawisk zawiadamia, że w dniu 02 lutego 2010r. została zawarta umowa Nr WDA-RPPD.02.01.02-20-079/08-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski” nr WND-RPP.02.01.02-20-079/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Projekt obejmuje wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej o długości 1,3km, kanalizacji deszczowej o długości 1,10km, oraz zieleńce i chodniki. Termin wykonania robót 10 maj 2010r.

                                                                                       Burmistrz Stawisk

                                                                                     Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 6 lip 2010 10:50
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2010 10:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 10:33
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2563 razy