BIP Gminy Stawiski

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 22.06.2010r.

OŚR. 7624-5/10

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 21 czerwca 2010r.  została wydana decyzja Burmistrz Stawisk Nr OŚR. 7624-5/10  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 70 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 90 DJP) , budowie zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10m3 na działce nr ewidencyjny 398/2 położonej w miejscowości Budy Stawiskie, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

BURMISTRZ  STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 23 cze 2010 13:26
Data opublikowania: środa, 23 cze 2010 13:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 10:33
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1869 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.