BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach

Stawiski, dnia 01 czerwca 2010r.

RM. 0052 – 63/10

                                                                                           ………………………………………..

                                                                                ………………………………………...

 

Zwołuję LXIII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 12 czerwca (sobota) 2010r. na godz.1100. Sesja odbędzie się  w miejscowości  Przewięź.

Proponowany  porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad LXI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia
22 kwietnia 2010r.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 7 maja 2010r.

4.      Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stawiski.

9.      Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się dnia 11 czerwca (piątek) 2010r. o godz.1500 pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim  w Stawiskach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

 

Data powstania: środa, 9 cze 2010 07:34
Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2010 07:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 cze 2010 12:05
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 1832 razy