BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE GMINY STAWISKI W WYBORACH PREZYDENTA RZEZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

składy  obwodowych komisji wyborczych

na terenie gminy stawiski w wyborach Prezydenta Rzezypospolitej polskiej ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010R.

 

OKW Nr 1.  urząd miejski w stawiskach plac wolności 13/15

Lp.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Barbara Truszkowska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

2.

Stanisław Łepkowski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera  Samoobrona

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Elżbieta Krasińska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

4.

Grażyna Nagórska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

5.

Teresa Zaręba

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

6.

Wanda Szumska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

CZłONEK KOMISJI

7.

Dorota Elżbieta Rybicka

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  PO

CZłONEK KOMISJI

8.

Halina Żurawska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Ewa Szadziul

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

OKW Nr 2.  szkoła podstawowa w stawiskach ul. polowa 12

Lp.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Elżbieta Mierzejewska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

PRZEWODNICZĄCA

2.

Bartosz Leśniewski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Jadwiga Bartosiewicz

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera  Samoobrona

CZłONEK KOMISJI

4.

Wiesław Zacharzewski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP  Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

5.

Hanna Rafałowska

BUDY  PORYCKIE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

6.

Tomasz Chojnowski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

7.

Katarzyna Nowak

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego PO

CZłONEK KOMISJI

8.

Elżbieta Bajno

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Piotr Sokołowski

DZIĘGIELE

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

OKW Nr 3.  Szkoła filialna w jurcu szlacheckim

Lp.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Krystyna Terepka

DZIERZBIA

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

PRZEWODNICZĄCA

2.

Andrzej Ofman

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  PO

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Iwona Ofman

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera Samoobrona

CZłONEK KOMISJI

4.

Kazimierz Kubiak

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

5.

Jan Kurzątkowski

JURZEC WŁOŚCIAŃSKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

6.

Bogdan Kupis

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

7.

Antoni Domitrz

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

CZłONEK KOMISJI

8.

Agnieszka Kalicka

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Janina Janicka

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

OKW Nr 4.  REMIZA OSP w romanach

L.p.

imię i nazwisko

MIEJSCOWOŚĆ

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Beata Jańczyk

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

PRZEWODNICZĄCA

2.

Krzysztof Mierzejewski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Paweł Kłos

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera  Samoobrona

CZłONEK KOMISJI

4.

Elżbieta Urban

MICHNY

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

5.

Iwona Bożena Wyrwaszewska

PORYTE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

6.

Ewa Makowska

ROMANY

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

CZłONEK KOMISJI

7.

Paulina Zalewska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  PO

CZłONEK KOMISJI

8.

Ewa Olender

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Ewa Grela

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

OKW  Nr 5.  szkoła podstawowa w porytem

L.p.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Józef Zalewski

CEDRY

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  PO

PRZEWODNICZĄCY

2.

Krystyna Kossewska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Monika Mieczkowska

PORYTE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera  Samoobrona

CZłONEK KOMISJI

4.

Jarosław Rogalski

ROGALE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

5.

Andrzej Witold Patalan

PORYTE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka  PSL

CZłONEK KOMISJI

6.

Marek Chiliński

PORYTE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

7.

Mirosława Bagińska

SOKOŁY

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

CZłONEK KOMISJI

8.

Grzegorz Mroczkowski

DZIERZBIA

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Alina Szczechowska

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

okw  Nr 6.  szkoła filialna w budach stawiskich

L.p.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Janusz Kossewski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

PRZEWODNICZĄCY

2.

Elżbieta Śleszyńska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3.

Marek Wierciszewski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

4.

Wojciech Rafałowski

BUDY PORYCKIE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

5.

Bożena Podsiad

BUDY PORYCKIE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

6.

Mirosław Domitrz

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

CZłONEK KOMISJI

7.

Zbigniew Chojnowski

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego PO

CZłONEK KOMISJI

8.

Edyta Olender

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Teresa Rzadkowska

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

 

 

okw  Nr 7.  remiza osp w wysokiem małem

L.p.

imię i nazwisko

miejscowość

podmiot zgłaszający

fUNKCJA

1.

Bogumiła Żochowska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Marka Jurka

PRZEWODNICZĄCA

2.

Krystyna Kopiczko

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

3.

Kazimierz Filipkowski

KARWOWO

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera Samoobrona

CZłONEK KOMISJI

4.

Małgorzata Ćwiekowska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Jarosława Kaczyńskiego PiS

CZłONEK KOMISJI

5.

Krzysztof Zieliński

PORYTE

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Waldemara Pawlaka PSL

CZłONEK KOMISJI

6.

Edward Łomotowski

CWALINY

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Kornela Morawieckiego

CZłONEK KOMISJI

7.

Monika Rafałowska

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Bogusława Zbigniewa Ziętka

CZłONEK KOMISJI

8.

Marzena Wyrwas

STAWISKI

Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Grzegorza Napieralskiego

CZłONEK KOMISJI

9.

Grzegorz Chiliński

STAWISKI

Burmistrz Stawisk

CZłONEK KOMISJI

 

Data powstania: środa, 2 cze 2010 11:32
Data opublikowania: środa, 2 cze 2010 11:36
Data przejścia do archiwum: środa, 7 lip 2010 10:21
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2417 razy