BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 11 maja 2010 r.

 

BI.7331-23/10

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

                  Zgodnie z art.49 i w związku  z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80,poz. 717 z późn. zm)   Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 11 maja 2010r  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PEŁNOMOCNIKA Pani Beaty Heleny Geroń  - Terleckiej  działającej    w imieniu  P4 SPÓŁKA Z.O.O 02-677 WARSZAWA ul. TAŚMOWA 7 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej KLN 4410B na terenie miasta Stawiski obejmującej część działki nr 905/6 będącej własnością Józefa Plony.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30-15;45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

 

 

 

Data powstania: środa, 12 maj 2010 13:03
Data opublikowania: środa, 12 maj 2010 13:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 cze 2010 12:06
Opublikował(a): Przemysław Wesołowski
Zaakceptował(a): Przemysław Wesołowski
Artykuł był czytany: 2731 razy