BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I UŻYCZENIA (maj 2010)

Stawiski, dnia 10 maja 2010r.

GN 7240 – 24/10                

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

46285

620/2 i 621

0,0529ha

0,0355ha

Stawiski   ul. Polowa 3

Lokal mieszkalny nr 4

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym pod budownictwo

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

7 109,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

Udzielono 80% bonifikaty

2.

26847

250/3

0,7400ha

Stawiski

/bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61/

Działka – rodzaj użytków: Lz, Ps,

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym na parkingi

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Netto: 15 000,00

jw.

 

3.

26847

250/4

0,6700ha

Stawiski

/bezpośrednie przy drodze krajowej nr 61/

Działka – rodzaj użytków:

Lz, Ps,

jw.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Netto: 15 000,00

jw.

 

4.

27929

120

0,2600ha

Cedry

Działka – rodzaj użytków:

R, N

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

działka położona na terenie przeznaczonym na działalność rolniczą

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Netto: 5 000,00

jw.

 

5.

33786

50/1

0,1700ha

Wysokie Małe

Działka – rodzaj użytków:

Ps

jw.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Netto: 12 000,00

jw.

 

6.

28067

60

0,4600ha

Wysokie Małe

Działka – rodzaj użytków:

N

jw.

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

Netto: 5 000,00

jw.

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  18 grudnia 2009r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

       Marek Waszkiewicz

 

 

 

Data powstania: środa, 12 maj 2010 09:03
Data opublikowania: środa, 12 maj 2010 09:10
Data edycji: czwartek, 20 maj 2010 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 30 cze 2010 08:01
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2995 razy
Ilość edycji: 1