BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 7 maja 2010 roku

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) zawiadamiam, że zwołałam LXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 7 maja 2010r. (piątek) na godz.800.

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Proponowany  porządek obrad :

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stawiski.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

5.Wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: czwartek, 6 maj 2010 15:39
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2010 15:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:25
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2206 razy