BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (budowa wodociągu z przyłączami relacji Poryte – Budziski)

Stawiski, dnia 2010.04.12

 

BI. 7331-14/10

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

W związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 12 kwietnia 2010 r. została wydana Gminie Stawiski 18-520 Stawiski decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.7331-14/10  z dnia 12 kwietnia 2010 r. na inwestycję polegającą na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte –Budziski o długości 4 445 mb.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 13 kwi 2010 14:06
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2010 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2616 razy