BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na LXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 kwietnia 2010 roku

Stawiski, dn. 7 kwietnia 2010 r.

RM. 0052 – 61/10

 

 

Zwołuję LXI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 22 kwietnia 2010r.(czwartek) na godz.1300

 

Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 r.

3.    Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stawiski.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stawisk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

7.    Wolne wnioski i informacje.

8.    Zamknięcie obrad sesji.

Informuję, że Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się dnia 19 kwietnia 2010r. (poniedziałek) o godz.1415  pokój nr 2 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Rzadka

Data powstania: czwartek, 8 kwi 2010 10:00
Data opublikowania: czwartek, 8 kwi 2010 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2080 razy