BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej stodoły)

Stawiski, dn. 31.03.2010 r.

 

OŚR. 7624-4/09/10

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dnia 30 marca 2010 r. została wydana decyzja Nr Ośr. 7624-4/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej stodoły z przeznaczeniem na chlewnię na działkach nr ewidencyjny 14/2, 15/1, 15/3, 16/1 w miejscowości Poryte, gmina Stawiski, powiat kolneński.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730 - 1545.

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

Zastępca Burmistrza

Data powstania: czwartek, 1 kwi 2010 10:29
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2010 10:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2833 razy