BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (7 kwietnia)

Stawiski, dn. 30 marca 2010 r.

RM 0063 – 1/46/10

KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ
w STAWISKACH

Z a w i a d o m i e n i e

       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 7 kwietnia (środa) 2010 r. godz.1430 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach pok. Nr 2

Temat posiedzenia:
  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stawiski na 2009 rok.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Robert Urban
Data powstania: wtorek, 30 mar 2010 14:13
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2010 14:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2147 razy