BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Stawiski, dn. 2010-02-25

 

OŚR. 7624-6/1/09/10

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dnia 24 lutego 2010 roku została wydana decyzja Nr OŚR.7624-6/1/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski na działkach nr geod. 76, 36, 38, 79, 39, 41 obręb Budziski oraz na działkach nr geod. 52, 51/8, 51/1, 252, 255, 254, 263, 265, 138, 256, 270, 280, 291, 275, 276 obręb Poryte, gmina Stawiski.

Decyzja  jest do wglądu w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje  opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 26 lut 2010 15:53
Data opublikowania: piątek, 26 lut 2010 15:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 10:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1792 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.