BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej obory...)

Stawiski, dn. 21 grudzień  2009r.

 

 

OŚR. 7624-4/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 07 października 2009r. wpłynął wniosek Państwa Barbary i Wojciecha Saciłowskich zam. Poryte, ul. Strażacka 15, 18-520 Stawiski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej obory z przeznaczeniem na chlewnię na terenie działek nr geod. 14/2, 15/1, 15/3, 16/1 położonych w miejscowości Poryte, gmina Stawiski.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, ul. Plac Wolności 13/15, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni, tj. od 21 grudnia 2009r.  do 11 stycznia 2010r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 , p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Stawisk przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie  zamieszcza się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Stawiskach, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz w miejscowości Poryte.

 

 

B U R M I S T R Z

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2009 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2009 11:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2010 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2073 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.