BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci CENTERTEL)

Stawiski, dnia 2009-07-07

 

 

BI. 7331- 19/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu  03 lipca 2009r  została wydana dla  Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp.zo.o z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 10, 01-230 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Piotra Zagajewskiego – adres do korespondencji ul. Serwituty 23/25 , 02-223 Warszawa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na inwestycję polegającą na budowie obiektów infrastruktury technicznej- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci CENTERTEL nr 11967/10077 „Stawiski’ w Kuczynach w tym:

-          stalowej wieży kratowej o wysokości 50,0 m n.p.t.,

-          systemu antenowego składającego się z:

-          trzech anten sektorowych BSA001 (system 1800 i UMTS),

-          sześciu anten sektorowych BSA004 (system 900),

 

w sektorach o azymutach 45°, 170° i 300°,

-          1 anteny radioliniowej RLA15-06 – azymut 354º±10º,

(dopuszcza się zastosowanie anten innych producentów pod warunkiem zachowania tych samych parametrów),

-          kontenera teletechnicznego mieszczącego urządzenia nadawczo-odbiorcze,

-          przyłącza elektroenergetycznego,

na terenie obejmującym część działki nr 9 oraz zjazdu z drogi gminnej na terenie obejmującym część pasa drogowego (dz. nr 13/2), położonym w obrębie wsi Kuczyny;

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 7 lip 2009 11:24
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2009 11:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2178 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.