BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji)

Stawiski, dnia  2009-02-03

 

 

BI. 7331-45/1/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu  29 stycznia 2009r   została wydana dla  PGE Dystrybucja Białystok Spółka z.o.o ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok   decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na inwestycję polegającą na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 20,0 m i przyłącza napowietrznego na terenie obejmującym  6, 23 i 24 położonym we wsi Tafiły gm. Stawiski .

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Stawiski, dnia  2009-02-03

 

 

BI. 7331-48/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu  20 stycznia 2009 r   została wydana dla  PGE Dystrybucja Białystok Spółka z.o.o ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok   decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na inwestycję polegającą na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 161,0 m i przyłącza napowietrznego  na terenie obejmującym części działek 801,790/2,790/10 i 710  położonym w m. Stawiski .

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia  2009-02-03

 

 

BI. 7331-47/08/09

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu  23 stycznia 2009 r   została wydana dla  PGE Dystrybucja Białystok Spółka z.o.o ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok   decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na inwestycję polegającą na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 421,0  m i przyłącza kablowego  na terenie obejmującym części działek 56/1,56/2,24,55,54,53 i 52  położonym we wsi Tafiły gm. Stawiski .

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 4 lut 2009 09:23
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 09:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2339 razy