BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie (budowa linii nawietrznej niskiego napięcia)

O B W I E S Z C Z E N I E

Stawiski, dn. 2009-01-07

 

 

BI.7331-45/1/08/09

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że zebrano wszystkie materiały dowodowe i zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja Białystok spółka z. o. o ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie linii nawietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 20 m i przyłącza napowietrznego na terenie obejmującym działki nr 6,23 i 24 położonym we wsi Tafiły gm. Stawiski .

 

       Celem zapewnienia  czynnego udziału w postępowaniu  można   zapoznać się z aktami sprawy  znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk  w terminie do dnia 23 stycznia 2009r.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 8 sty 2009 14:49
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2009 15:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2102 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.