BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji)

Stawiski, dnia  2008-12-19

 

 

BI. 7331- 35/08

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

                      Zgodnie art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że  w dniu 19 grudnia 2008r została wydana dla  Gminy Stawiski reprezentowanej przez Burmistrza Stawisk , 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na inwestycję polegającą na nadbudowie istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Stawiskach o poddasze użytkowe z wieżą na terenie obejmującym działki nr 551 i 552 i rozbudowie o podjazd dla niepełnosprawnych  na terenie obejmującym część pasa drogowego drogi krajowej (dz.nr 595/3) położonym w m. Stawiski .

 

 

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 30 gru 2008 15:03
Data opublikowania: wtorek, 30 gru 2008 15:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2871 razy