BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Odnowy Miejscowości Stawiski

Szanowni Mieszkańcy

     Przekazuję do konsultacji społecznych na okres od 30 czerwca do 14 lipca 2008r. Plan Odnowy Miejscowości Stawiski.
Jest to dokument planowania rozwoju na najniższym szczeblu, czyli na poziomie sołectwa. Ma on pobudzać mieszkańców danej miejscowości do wspólnego działania na rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny. Plan Odnowy Miejscowości Stawiski został opracowany na podstawie dostępnych informacji historycznych, danych statystycznych oraz danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Stawiskach i Starostwa Kolneńskiego. Przedstawia on Państwa oczekiwania dotyczące kierunków rozwoju miejscowości na lata 2008 – 2015. Jest on niezbędnym załącznikiem do wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach, którego będziemy wnioskować o dofinansowanie działań przedstawionych w planie.

     Wszelkie uwagi dotyczące ostatecznej wersji Planu proszę przekazywać na adres e-mail sekretariat-umstawiski@stawiski.pl (w tytule proszę wpisać Plan Odnowy Miejscowości Stawiski) bądź bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Stawiskach (sekretariat).

Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców do zapoznania się z planem.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: piątek, 5 gru 2008 14:47
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2008 14:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2008 15:47
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2720 razy