BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie (budowa hali sportowej w Stawiskach)

Stawiski, dn. 2008-10-17


OŚR. 7624-11/08

O B W I E S Z C Z E N I E


     Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ oraz art. 46a ust. 5 i art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź.zm/ Burmistrz Stawisk informuje, iż został zebrany wystarczający materiał do rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n. Budowa hali sportowej w Stawiskach na terenie nieruchomości położonej w Stawiskach ul. Polowa 12 nr geodezyjny działki 675 , 676, 678, 710, 652, 648/1, 648/2.

     Z uwagi na to w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.45 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13.

     Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona na podstawie posiadanych dowodów i materiałów.

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: piątek, 17 paź 2008 14:12
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2008 14:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 lis 2008 08:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1915 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.