BIP Gminy Stawiski

Budowa stawu rybnego

Stawiski, dn. 2008-08-28


OŚR. 7624-8/08

O B W I E S Z C Z E N I E


      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ Burmistrz Stawisk zawiadamia

że dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa stawu rybnego typu karpiowego o łącznej produkcji nieprzekraczającej 3,5 t z 1,0 ha w obrębie miasta Stawiski na działce nr geod. 960/16

nie stwierdza się potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


      Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

      Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p.nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

      Na powyższe postanowienie służy stronom zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 28 sie 2008 14:59
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2008 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 wrz 2008 14:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2654 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.