BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Danych Kontaktowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach,

pokój nr 5,

telefon 278-55-11 wew. 35 lub tel. 278-52-02

Wymagane dokumenty

- wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych. Wniosek można również złożyć na dowolnym formularzu urzędowym, który zawiera sekcję RDK, np. przy składaniu wniosku o dowód osobisty,
- dowód osobisty lub paszport,
- telefon lub tablet albo inne tego typu urządzenie – jeśli potwierdza się dane w RDK przy urzędniku. Na dany nośnik otrzymuje się SMS-a lub e-mail z kodami do potwierdzenia danych.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Usługa jest bezpłatna.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

jeśli wpisuje się lub zmienia dane kontaktowe – będą one dostępne w RDK od razu po ich potwierdzeniu kodem,
• jeśli usuwa się dane – zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie dostaje się żadnego kodu potwierdzającego).

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Inne wskazówki, uwagi:

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje
na przykład o:
• dokumentach gotowych do odbioru,
• rozpatrzeniu złożonych wniosków,
• potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Podanie swoich danych kontaktowych w jednym miejscu spowoduje, że administracja publiczna będzie miała dostęp do aktualnych danych, które pozwalają na szybki i skuteczny kontakt.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących osoby zgłaszającej dane.

Dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Dane kontaktowe w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Do RDK można przekazać numer telefonu i adres e-mail lub tylko jedną z powyższych danych.
Podany w RDK numer telefonu lub adres e-mail może być przypisany tylko do jednej osoby.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2294 )
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2467 )

Opracował

Halina Skrodzka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Halina Skrodzka

Data sporządzenia

środa, 5 lut 2020 13:39

Data zatwierdzenia

środa, 5 lut 2020 14:02
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 5 lut 2020 13:39
Data upublicznienia: środa, 5 lut 2020 14:02
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a): Halina Skrodzka
Artykuł był czytany: 686 razy