BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach , pok. nr 13 ,
poniedziałek - piatek godz. 7.30-15.45

Wymagane dokumenty

Na wniosek zainteresowanego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 13.

Opłaty:

Opłata za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z terminami określonymi w postępowaniu administracyjnym.

Podstawa prawna:

    1. Art. 30 i 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r, poz. 647 z póź. zm/;



    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2012, poz. 1282 z póź. zm./.




Data sporządzenia

czwartek, 8 sty 2015 12:26

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 12:33
Data dodania: czwartek, 8 sty 2015 12:26
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 12:33
Opublikował(a): Bożena Majkrzak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2761 razy
Ilość edycji: 2