BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Uzyskanie kopii z części graficznej i opisowej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach , pok. nr 13 ,
poniedziałek - piatek godz. 7.30-15.45

Wymagane dokumenty

Na wniosek zainteresowanego.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 13.

Opłaty:

Opłata za wydanie odbitki z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiski - 17 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie kopii z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z terminami określonymi w postępowaniu administracyjnym.

Podstawa prawna:

    1. Art. 30 i 31 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r, poz. 647 z póź. zm/;    2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2012, poz. 1282 z póź. zm./.
Data sporządzenia

czwartek, 8 sty 2015 10:41

Data zatwierdzenia

środa, 2 lip 2003 16:40
Data dodania: czwartek, 8 sty 2015 10:41
Data upublicznienia: środa, 2 lip 2003 16:40
Opublikował(a): Bożena Majkrzak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2623 razy
Ilość edycji: 2