BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5
tel.278-55-11 wew. 12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia (na miejscu - w USC)
2.Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość osoby.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski Stawiski ul.Plac Wolności 13/15 pok.Nr 5

Opłaty:

Opłata za dokonaną czynność wynosi 11 zł.wpłacona w kasie UM Stawiski.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Sprawę Urząd Stanu Cywilnego załatwia bezzwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Osoba, która zmieniła nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy.

Można powrócić jedynie do nazwiska noszonego przed zawarciem ostatniego małżeństwa. Inne opcje są możliwe na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska przedmałżeńskiego można złożyć przed każdym kierownikiem USC albo konsulem. Jeśli jest składane w innym USC niż ten, w którym figuruje akt małżeństwa, kierownikowi USC należy przedłożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub wyrok rozwodowy z klauzulą określającą datę uprawomocnienia się wyroku. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego USC w celu naniesienia wzmianki o zmianie nazwiska.

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

Art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 12:38

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 11:05
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 12:38
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 11:05
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2563 razy
Ilość edycji: 2