BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5
tel. 278-55-11 wew. 12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o odtworzenie treści aktu: (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
2. Załączniki:
- zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,
- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtworzonym akcie,
- zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście i Łódź Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te Urzędy; w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju,
- zgłoszenie ewent.świadków zdarzenia
3. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

Opłaty:

skarbowa wynosi:39 zł wpłacona w kasie UM Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego),a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:Wojewoda Podlaski w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika USC

Inne wskazówki, uwagi:

Wskazane jest wcześniejsze ustalenie toku postępowania z Kierownikiem USC ze

otworzenia dokonuje się
- osobiście lub
z zagranicy - za pośrednictwem polskiego konsulatu lub pełnomocnika zamieszkałego w kraju.

Wnioskodawca zamieszkały za granicą, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązany wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. poz. 1741; zm. z 2014r. poz. 1888)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Krystyna Terepka

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 11:59

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 11:03
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 11:59
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 11:03
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2913 razy
Ilość edycji: 2