BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRACJA ZGONU

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski w Stawiskach,

pokój nr 5 tel.278-55-11 wew.12, 257-52-21

Wymagane dokumenty

Osoba zgłaszająca zgon przedstawia:

  • kartę zgonu wystawioną przez lekarza stwierdzającego zgon,
  • dowód osobisty zmarłego.


Do wglądu dowód osobisty współmałżonka zmarłej osoby i zgłaszającego zgon

Gdzie odebrać formularze:

Nie wymagane są formularze.

Opłaty:

Sporządzenie aktu zgonu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):Bezzwłocznie,po zgłoszeniu w USC zaistniałego faktu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu.

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin od dnia zgonu.

Osoba zgłaszająca zgon proszona jest o podanie następujących danych dotyczących osoby zmarłej, których nie zawiera dowód tożsamości: imiona i nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny [kawaler/panna, żonaty/zamężna, żonaty/zamężna pozostający(a) w separacji, wdowiec/wdowa, rozwiedziony(a)] oraz imiona, nazwisko i nazwisko rodowe współmałżonka.

Dla dzieci martwo urodzonych, dla których z powodu niemożności wystawienia przez podmiot leczniczy karty urodzenia, nie sporządzono aktu urodzenia, lekarz wydaje kartę zgonu, która jest podstawą pochowania dziecka (aktu zgonu nie sporządza się).

Podstawa prawna:

Art. 47, 92 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 09:09

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 09:41
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 09:09
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 09:41
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2711 razy
Ilość edycji: 2