BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 5

tel.278-55-11 wew.12,278-52-21

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza lub położną.

Jeżeli poród nastąpił w zakładzie opieki zdrowotnej, zgłoszenie do Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje zakład (szpital).

Dokumenty tożsamości rodziców.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski Stawiski ul.Plac Wolności 13/15 pok.Nr 5

Opłaty:

Sporządzenie aktu urodzenia jest wolne od opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

głosić urodzenie dziecka należy w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Dla dziecka martwo urodzonego w terminie 3 dni.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolnośc do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki
Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od chwili jego ustania lub unieważnienia lub orzeczenia o separacji domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki dziecka. Akt urodzenia sporządza się jak dla dziecka pochodzącego z małżeństwa. Jeśli jednak dziecko urodziło się po zawarciu przez matkę kolejnego małżeństwa, domniemywa się, że ojcem dziecka jest aktualny mąż.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa.

W przypadku dziecka o nieustalonym prawnie ojcostwie do aktu urodzenia jako nazwisko i nazwisko rodowe ojca wpisuje się nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka, a jako imię ojca - imię wskazane przez osobę zgłaszającą urodzenie, a w braku wskazania - imię wybrane prze kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona. Nie można nadać imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego i w formie zdrobniałej. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Akt urodzenia sporządza się dla każdego urodzonego dziecka, bez względu na to, czy urodziło się żywe czy martwe. Warunkiem jest wystawienie przez zakład podmiot wykonujący działalność leczniczą karty urodzenia, zawierającej dane niezbędne do sporządzenia aktu, w tym płeć dziecka.

Podstawa prawna:

Art. 47, 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741, z późn. zm.),

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 08:24

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 21 lip 2003 09:08
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 08:24
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lip 2003 09:08
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2974 razy
Ilość edycji: 3