BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 05 maja 2016

Wiadomości

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI ZA 2015 ROK

Dodanie nowej wiadomości: ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STAWISKI ZA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym (...) udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (...) za 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym (...) udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty (...) za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: przetarg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dokonano aktualizacji - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 12 maja 2016

Wiadomości

Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski"

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski" - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach (data pobrania próbki: 07.04.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Sokołach (data pobrania próbki: 07.04.2016) - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie (data pobrania próbki: 04.03.2016, 07.04.2016, 05.05.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Karwowie (data pobrania próbki: 04.03.2016, 07.04.2016, 05.05.2016) - [Wszystkie zmiany]

Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach (data pobrania próbki: 07.04.2016, 05.05.2016)

Dodanie nowej wiadomości: Okresowa ocena jakości wody dla Wodociągu w Stawiskach (data pobrania próbki: 07.04.2016, 05.05.2016) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wykazie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wykazie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2016

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na "Termomodernizację budynków oświatowych na terenie Gminy Stawiski" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2016

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (23 maja 2016 r.)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej (23 maja 2016) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na XXVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 27 maja 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Zamiana Załącznika Nr 2. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 maja 2016

Wiadomości

Dodanie załączników. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie załącznika. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 maja 2016

Wiadomości

Dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2016

Wiadomości

Publikacja odpowiedzi na zapytania. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z programu współpracy z NGO za 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian