BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na LV Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 4 grudnia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na LVI Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 11 grudnia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (8 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (8 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (10 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (10 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego (9 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rolnej i Rozwoju Gospodarczego (9 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (11 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (11 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (7 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (7 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2009

Wiadomości

Podatek rolny

Dodanie nowej wiadomości: Podatek rolny - [Wszystkie zmiany]

Podatek leśny

Dodanie nowej wiadomości: Podatek leśny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 grudnia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie (wspólne posiedzenie komisji)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2009

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 grudnia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (18 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (18 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 20/IV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: powołania składów osobowych stałych komisji rady miejskiej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 19/IV/02 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr ........./........ z dnia w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2009

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIII/97/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIV/110/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVI/111/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXVIII/115/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIX/118/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXIX/120/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.967.472 zł. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXX/121/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXI/124/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr XXXII/125/08 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 lipca 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na LVII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 21 grudnia 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej obory...)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni i rozbudowie istniejącej obory...) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (29 grudnia)

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stawiskach (29 grudnia) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Stawiskach V kadencji z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2009

Wiadomości

Przetarg ustny ograniczony, (…) na sprzedaż garażu o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac wolności 9 w Stawiskach, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku...

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny ograniczony, (…) na sprzedaż garażu o powierzchni 17,60m2, znajdującego się przy ul. Plac wolności 9 w Stawiskach, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: rejestr z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 grudnia 2009

Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 254,0m budowie przyłącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego)

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV na odcinku o długości ok. 254,0m budowie przyłącza kablowego i złącza kablowo-pomiarowego) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian