BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXXII/171/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 roku

2013-01-03 11:03 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXXII/171/12 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiski.

Przejdź do wiadomości