BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2003-07-03 12:33 - Dodanie nowej wiadomości: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2007-11-12 13:57 - zmiana aktów prawnych

2015-01-08 10:10 - Aktualizacja podstaw prawnych

Przejdź do wiadomości