BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LX/245/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 roku

2010-03-31 14:55 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LX/245/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Stawiski.

Przejdź do wiadomości