BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr LVIII/237/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010 roku

2010-01-27 09:21 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr LVIII/237/10 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: przystąpienia Gminy Stawiski do kontynuacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Przejdź do wiadomości